Welkom

Met het ES-battement willen we allereerst de artistieke gezelschappen in de buurt samenbrengen in een digitaal platform, waar ook bezoekers van de verschillende kunstgenres meer info vinden over hun geliefde groep en de komende voorstellingen.

De vrije markteconomie slaat ook toe in de culturele sector. OK, er was al toneel, een nieuw theatergezelschap moet dat? Kort maar krachtig zeggen we: ja! Niet omdat we een nieuw theatergezelschap zijn, maar veeleer omdat we putten uit een schitterend aanbod die Aalst en omstreken heeft en deze bron aan creativiteit ten volle willen tonen, niet alleen met de bestaande gezelschappen, maar ook met samengestelde groepen over de verschillende gezelschappen heen.

Wij zijn er vast van overtuigd, dat er naast groepen die het zo broodnodige amusement brengen ook wel eens behoefte zou kunnen zijn aan THEATER dat diep genoeg op de dingen ingaat en het artistiek-waardevolle koppelt aan maatschappelijke en persoonlijke inhoud en inzichten die iedereen aanbelangen. Het nieuwe theatergezelschap is bijzonder heterogeen.

Professionele acteurs, semi-professionele en amateurs, werken samen aan diverse projecten. Daar gaan we voor, ongeacht het gezelschap waar de speler is bij aangesloten… gewoon meer en gevarieerder aanbod, samen onder één koepel.

Ook interesse om meer te weten over onze werking, onze projecten, of wil jij jezelf artistiek loslaten, of wil je kostuums doneren, contacteer ons gerust voor meer info.